Szkoła

OPŁATY

OPŁATY ZA SZKOŁĘ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Opłata za II półrocze roku szkolnego 2022/23 mija 11 lutego 2023

PIERWSZE DZIECKO:  £165

DRUGIE DZIECKO:       £145

TRZECIE DZIECKO:     £ 70

CZWARTE DZIECKO:   wolne od opłat

Przypominamy, że nie pobieramy opłat gotówką w szkole.

Przy zapisach nowych uczniów do pierwszej opłaty, składanej wraz z Kartą Rejestracyjną, doliczana jest dodatkowa opłata administracyjna w wysokości £10 od rodziny. Jest to opłata jednorazowa i nie podlegająca zwrotowi w przypadku nieprzyznania dziecku miejsca w szkole.

Dostępne formy płatności dla rodziców uczniów uczęszczających do szkoły:

Bezpośrednio na konto bankowe szkoły:

  • przelewem z konta osobistego
  • on line banking

Account Name (Nazwa Konta):  Polish School Putney
Sort Code (Numer Rozliczeniowy Banku):  30-94-77
Account Number (Numer Konta):    46551668

 

Uwaga: Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe szkoły konieczne jest wypełnienie pola “Reference” aby było wiadomo za kogo została dokonana dana opłata.

Referencja (max. 18 liter) musi zawierać następujące dane:
Nazwisko najstarszego dziecka ………………. (pierwsze 12 liter)
Kreska …………………………………………….. (-)
Pierwsza litera imienia dziecka ………………. (1 litera)
Kreska …………………………………………….. (-)
Klasa dziecka w opłacanym półroczu ……….. (np. 0A , 3B , GCSE A=10A)

 

Przykład poprawnie wypełnionej referencji:  KOWALSKI-J-5A
(dla Janka Kowalskiego z kl. Va)

 

Przypominamy o tym, że rodzice uczniów mają obowiązek regularnego dokonywania opłat za szkołę, w wyznaczonym terminie oraz w wysokości ustalonej przez Zarząd Szkolny.

Uczniowie, których rodzice nie dokonają opłaty w ustalonym i uprzednio ogłoszonym terminie administracyjnej, będą w konsekwencji skreśleni z listy uczniów szkoły.

W razie szczególnych wypadków proszę o kontakt ze skarbnikiem szkoły na adres mailowy: skarbnik@mscpolishschoolwimbledon.com

 


Skarbnik i Zarząd Szkoły

  • Przy zapisywaniu dziecka do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata administracyjna w kwocie £25 (bez względu na liczbę zapisywanych dzieci).
    Kwota ta jest bezzwrotna (nawet jeżeli dziecko zostanie zapisane do szkoły a nie będzie uczęszczało na zajęcia)
  • Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest poinformowanie szkoły o decyzji dotyczącej wypisania dziecka ze szkoły (niewysyłanie dziecka na zajęcia nie jest jednoznaczne z wypisaniem go ze szkoły). Jeżeli dziecko jest na liście uczniów, rodzic zobowiązany jest do regulowania opłat za szkołę.
  • Jeżeli dziecko przerwie naukę w trakcie semestru, szkoła nie zwraca uregulowanej wcześniej opłaty semestralnej

Dane bankowe szkoły:

Type of account: Business

nazwa: Polish School Putney.
account number: 4655 1668,
sort code: 30-94-77
Reference: NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA + MIESIĄC, za który dokonywana jest opłata